הגנות למשפחה

  • פגישה אישית לבחינת תיק הביטוח שברשותך, כולל דו"ח מפורט מבוסס על המסלקה הפנסיונית (לבחינת כיסויים קיימים בחיסכון הפנסיוני) והר הביטוח.
  • מיפוי הכיסויים הקיימים, כולל: כפל ביטוחי, עלויות ורלוונטיות הכיסוי.
  • מיפוי צרכים והתאמת הכיסויים למצבך האישי והכלכלי, כולל ביטול כפל ביטוחי אם קיים.
  • שירות וליווי אישי מתמשך, כולל עדכון כיסויים בהתאם לשינויים בחיים וברמת ההכנסה.
  • טיפול בתביעות במקרה הצורך.

ניתוח ותכנון פיננסי

תכנון פרישה / ליווי במעבר בין מעסיקים

השקעות אלטרנטיביות

הרצאות והדרכות

ביטוח נסיעות לחו"ל

בהתאם לצרכי הנסיעה והצרכים האישיים

אשראי

מציאת פתרונות לאשראי מתוך סל המוצרים הקיים שלכם

משכנתא

ליווי לאחר רכישת דירה לפתרון ריסק עבור המשכנתא

תיק השקעות

ליווי לקוחות פרטיים ומוסדיים בבניית תיק השקעות לפי צרכים ספציפיים