ניתוח ותכנון פיננסי

  • בירור צרכים מעמיק והגדרת יעדים כלכליים.
  • הפקת דוח מרכז של כלל החסכונות הקיימים וההון הפנוי, כולל מסלקה פנסיונית.
  • בחינת מסלולים ודמי ניהול.
  • הצגת אפיקי חיסכון מיטביים המתחשבים בצרכי נזילות והגדרת רמות סיכון וחשיפה.
  • סימולציות חיסכון פנסיוני במגוון מסלולים, המתחשבות בגובה דמי ניהול והתפתחות כלכלית.
  • תכנון מס לניצול מיטבי של הטבות קיימות.
  • ביצוע בפועל של התוכנית הנבחרת אל מול הגופים הרלוונטיים.
  • מעקב שוטף אחר ביצועים וביצוע שינויים במקרה הצורך.
  • טיפול במקרים של הפסקת עבודה, החלפת מעסיקים וכדומה.
  • ליווי שוטף מגורם קבוע ובחינת התיק בהתאם לשינויים בשוק ובמצב אישי.

השקעות אלטרנטיביות

תכנון פרישה / ליווי במעבר בין מעסיקים

הגנות למשפחה

הרצאות והדרכות

ביטוח נסיעות לחו"ל

בהתאם לצרכי הנסיעה והצרכים האישיים

אשראי

מציאת פתרונות לאשראי מתוך סל המוצרים הקיים שלכם

משכנתא

ליווי לאחר רכישת דירה לפתרון ריסק עבור המשכנתא

תיק השקעות

ליווי לקוחות פרטיים ומוסדיים בבניית תיק השקעות לפי צרכים ספציפיים