תכנון פרישה /ליווי במעבר בין מעסיקים

  • בחינת תיק פנסיוני ופיננסי קיים, כולל התחשבות בנכסים נוספים והכנסות ממקורות אחרים.
  • בירור צרכים אישי ומשפחתי והגדרת יעדי קצבה והון רצויים.
  • במידת הצורך והרצון, תכנון ירושה והעברה בין דורית.
  • תכנון מס ובחינת הטבות אפשריות.
  • הצגת אפשרויות בהתאם לניתוח המצב ובחירת מסלולים ופעולות ליישום.
  • הגשת טפסים לפקיד שומה בנס הכנסה ומעקב עד לקבלת אישורי מס מתאימים.
  • ביצוע בפועל מול כל הגופים הרלוונטיים

ניתוח ותכנון פיננסי

השקעות אלטרנטיביות

הגנות למשפחה

הרצאות והדרכות

ביטוח נסיעות לחו"ל

בהתאם לצרכי הנסיעה והצרכים האישיים

אשראי

מציאת פתרונות לאשראי מתוך סל המוצרים הקיים שלכם

משכנתא

ליווי לאחר רכישת דירה לפתרון ריסק עבור המשכנתא

תיק השקעות

ליווי לקוחות פרטיים ומוסדיים בבניית תיק השקעות לפי צרכים ספציפיים